Okresowe szkolenia BHP Warszawa

 

 

Okresowe szkolenia BHP

Każda zatrudniona osoba musi odbywać regularne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy. Wstępne szkolenie ma na celu zapoznanie nowego pracownika ze specyfiką pracy na danym stanowisku i poznanie obowiązujących przepisów. Dokument poświadczający zdobycie wiedzy nie jest jednak bezterminowy. Dlatego wprowadzone zostały okresowe szkolenia BHP. Mają one na celu odświeżenie zdobytej wcześniej wiedzy, ale też wprowadzają nowe zagadnienia techniczne i organizacyjne, wynikające np. ze zmian przepisów. Udział w szkoleniu jest obowiązkowy, coraz częściej jednak odchodzi się od trybu spotkań stacjonarnych w siedzibie firmy. W związku z rozwojem e-learningu oferowane są również okresowe szkolenia BHP online.

Okresowe szkolenia BHP - kiedy i dla kogo?

Okresowe szkolenia BHP mają różny termin ważności. Związane jest to z rodzajem wykonywanej pracy i z zajmowanym stanowiskiem. Mogą one mieć również różną formę: instruktażu, seminarium, kursu stacjonarnego lub kursu odbywającego się przez internet.

Wymagana jest poniższa powtarzalność kursów BHP:

1 rok - pracownicy na stanowiskach robotniczych, pracujący w zagrażających utratą zdrowia lub życia warunkach,

3 lata - pozostali pracownicy robotniczy,

5 lat - pracodawcy, kierownicy każdego szczebla (mistrzowie, brygadziści), pracownicy inżynieryjno-techniczni, osoby zajmujące się organizacją pracy, projektowaniem i konstrukcją, osoby wykonujące pracę w warunkach szkodliwych, pracownicy służby BHP,

6 lat - pracownicy administracyjno-biurowi i inni.

Za przeprowadzenie kursów odpowiada zawsze pracodawca. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje, że całkowitą odpowiedzialność za wypadki, które zdarzą się w miejscu pracy ponosi właśnie pracodawca. O ile o wstępnym szkoleniu BHP trudno zapomnieć, jest ono bowiem warunkiem zatrudnienia, o tyle okresowe szkolenia BHP łatwiej przeoczyć. Dlatego ważne jest, by dopilnować wymaganych terminów.

Okresowe szkolenia BHP - online czy stacjonarnie?

Stacjonarne okresowe szkolenia BHP mają największe uzasadnienie w przypadku pracowników robotniczych, którzy wykonują swoją pracę w szczególnie niebezpiecznych warunkach. Wówczas konieczne jest przeprowadzenie instruktażu na stanowisku pracy. Obejmuje on m.in obsługę maszyn czy wykonywanie innych czynności, które mogą stwarzać ryzyko wystąpienia uszczerbku na zdrowiu. Szkolenia stacjonarne dla pozostałych pracowników nie muszą odbywać się w miejscu pracy. Okresowe szkolenia BHP mają za zadanie powtórzenie zdobytej uprzednio wiedzy, jej ugruntowanie oraz ewentualnie zapoznanie się z zagadnieniami, które niedawno weszły w życie. Nowe informacje dotyczą zazwyczaj zmian wynikających z rozwoju technologii, które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo i organizację pracy. Zapoznanie się z powyższym zakresem wiedzy merytorycznej nie musi odbywać się twarzą w twarz.

Wygodną alternatywą dla kursów stacjonarnych są okresowe szkolenia BHP online. Rozwiązanie to jest znacznie tańsze dla pracodawcy. Organizacja szkolenia w miejscu pracy wymaga dojazdu i poświęcenia czasu przez szkoleniowców. Wiąże się to z odczuwalnie wyższymi kosztami. Kurs przeprowadzany za pośrednictwem internetu jest o wiele wygodniejszy zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników. Do jego odbycia wymagany jest jedynie komputer z dostępem do internetu. Z tego względu rozwiązanie to jest idealne dla wszystkich osób wykonujących pracę biurową. Zakres informacji, z którymi zapoznają się osoby zatrudnione nie różni się, niezależnie w jakim trybie organizowane są okresowe szkolenia BHP.

Okresowe szkolenia BHP przez internet są komfortowym i praktycznym sposobem na odświeżenie wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Odpowiednie są dla osób zatrudnionych na wielu stanowiskach, w firmach prywatnych oraz placówkach państwowych. Pozwalają ograniczyć koszty i można je wykonać nawet nie wychodząc z domu.

Służymy pomocą wszystkim pracodawcom zainteresowanym skorzystaniem z oferty, jaką są okresowe szkolenia online. W razie jakichkolwiek pytań z chęcią udzielimy wszelkich informacji!