Okresowe szkolenia BHP Warszawa

 

 

Istnieją dwa rodzaje szkoleń BHP. Pierwsze z nich jest szkoleniem wstępnym i na jego podstawie dopuszcza się osobę do wykonywania danej pracy. Drugie zaś to szkolenie okresowe. Ma ono charakter czasowy i powinno być odnawiane w zależności od charakteru zajmowanego stanowiska. Warszawskie okresowe szkolenia BHP są obowiązkowo powtarzane podczas trwania zatrudnienia. Ich głównym celem jest odświeżenie oraz ugruntowanie wiedzy z zakresu BHP, jak również zapoznanie uczestników z nowymi zagadnieniami techniczno-organizacyjnymi, które na przestrzeni lat mogły ulec zmianie.

Okresowe szkolenia BHP w Warszawie powinny być odbywane w formie seminarium lub kursu i muszą je odbyć zarówno pracownicy administracyjno-biurowi, inżynieryjno-techniczni, jak również pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych. Również osoby będące pracodawcami oraz sprawujące stanowisko, na którym kierują innymi pracownikami powinni odbywać tego typu szkolenia nie rzadziej niż raz na pięć lat.

Okresowe szkolenia BHP w Warszawie - zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Okresowe szkolenia BHP w Warszawie są obowiązkiem pracodawcy i powinny być organizowane co pewien czas. Ich celem jest uzupełnienie oraz przypomnienie wiedzy, jak również poznanie zupełnie nowych przepisów, które w niedalekiej przeszłości weszły w życie. Co ważne, dopilnowanie obowiązku przeprowadzenia szkoleń BHP spoczywa na pracodawcach. Gdy nie stosują się oni do odgórnych zaleceń, wówczas odpowiedzialność za występowanie ewentualnych wypadków w miejscu pracy spoczywa na ich barkach. W przypadku takich sytuacji firma może popaść w duże problemy finansowe, których można zawczasu uniknąć.

Wszystkie osoby zainteresowane przeprowadzeniem okresowych szkoleń BHP w Warszawie serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, ponieważ od lat świadczymy usługi z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej oraz Systemów Zarządzania Jakością opartych na standardach ISO i Polskich Normach.