Ocena ryzyka zawodowegoDynamiczny rozwój gospodarczy, prężnie rozwijające się inwestycje, atrakcyjne miejsce do lokowania kapitału sprawiają, że
Warszawa jest miejscem, w których biznes prowadzi się według najwyższych europejskich standardów. Profesjonalne i świadome podejście do organizacji biznesu pozwala  wprowadzać na rynek wysokiej jakości produkty oraz usługi przy zachowaniu optymalnych standardów kultury pracy. Każdy doświadczony przedsiębiorca powinien być świadomy zagrożeń i strat wynikających z wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą. Dlatego tak niezbędnym elementem jest właściwie wykonana ocena ryzyka zawodowego jako kluczowy czynnik profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników, minimalizujący ryzyko negatywnych konsekwencji. Firma Qualius, dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewnia każdemu przedsiębiorcy wykonanie prawidłowej oraz kompleksowej oceny ryzyka zawodowego oraz usług z zakresu BHP. Zapewniamy ocenę wszystkich stanowisk pracy oraz sporządzenie pełnej, zgodnej z prawem dokumentacji.


Zakres oceny ryzyka zawodowego obejmuje:

  • Charakterystykę stanowiska pracy

  • Identyfikacje zagrożeń występujących podczas wykonywania pracy

  • Oszacowanie ryzyka związanego z wykonywaniem zadań